Főoldal

         Százszorszép Művészeti           

                    Bázisóvoda

                       5600 Békéscsaba Wlassics sétány 4/1
                                    Tel.: 66/637-300
                    E-mail: szazszorszep.ovi@t-online.hu


 

 KÖZLEMÉNY A 2022/2023. NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI JELENTKEZÉSRŐL ÉS BEÍRATÁSRÓL


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatályos rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2019. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

Óvodába jelentkezhet minden olyan, okmányai szerint Békéscsabán lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező kisgyermek, aki harmadik életévét 2023. augusztus 31. napjáig betölti, és a harmadik életévének betöltése után szülei azt szeretnék, hogy az óvodába járást még a 2022/2023. nevelési év során (2022. szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig) megkezdhesse.

Az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, amely letölthető a www.bekescsaba.hu oldalról vagy óvodánk honlapjáról. A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot a körzetes/választott óvoda e-mail címére kell elektronikusan elküldeni 2022. április 4-ig.

E-mail címünk, ahová a jelentkezési lapokat várjuk:

szazszorszep.ovi@t-online.hu

Dokumentumtárunkban megtalálható a teljeskörű, részletes hirdetmény, a jelentkezési lap és a körzetbesorolás is.

 

Várjuk jelentkezésüket!

 

 

 

DESIGNER: A-TEAM ©
EXP