Főoldal

         Százszorszép Művészeti           

                    Bázisóvoda

                       5600 Békéscsaba Wlassics sétány 4/1
                                    Tel.: 66/637-300
                    E-mail: szazszorszep.ovi@t-online.hu


 

Kedves Érdeklődők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatályos rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

 

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2018. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Óvodába jelentkezhet minden olyan, okmányai szerint Békéscsabán lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező kisgyermek, aki harmadik életévét 2022. augusztus 31. napjáig betölti, és a harmadik életévének betöltése után szülei azt szeretnék, hogy az óvodába járást még a 2021/2022. nevelési év során (2021. szeptember 1-től 2022. augusztus 31-ig) megkezdhesse.

Az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, amely letölthető a 

bekescsaba.hu

oldalról vagy honlapunk dokumentumtárából is. A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot a körzetes/választott óvoda e-mail címére (szazszorszep.ovi@t-online.hu) kell elektronikusan elküldeni 2021. április 6-ig.

Az óvodai jogviszony a felvételről való döntést követően (szülő értesítése) 2021. május 10-11-én, az adott óvoda székhelyén – a járványügyi szempontok figyelembevételével - megszervezett tényleges beiratkozással létesül.
 

Bővebb tájékoztató a dokumentumtárban megtalálható.

 

 

DESIGNER: A-TEAM ©
EXP